Moguć porast Save u narednim danima na području Semberije

13.06.2023. - Aktuelno
Vodostaj rijeke Save na području Semberije je u blagom porastu, ali se u narednim danima može očekivati veći rast nivoa ove rijeke, navodi se izvještaju Republičke uprave civilne zaštite.