Kompleks Bobar banke u stečaju i NLB banke Banjaluka na dobošu za 2,1 milion

22.06.2022.

Bobar banka Bijeljina u stečaju i NLB banka Banjaluka ponudile su na prodaju kompleks poslovnih objekata sa zemljištem u Srpcu po početnoj cijeni od 2,1 milion maraka.


U oglasu o prodaji nepokretne imovine koji je juče objavljen u “Glasu Srpske” navedeni su objekti i zemljište koji se prodaju u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju.

Navedeno je da pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000 maraka najkasnije do 8. jula ove godine na transakcioni račun Bobar banke u stečaju Bijeljina broj 555-090-00565201-27, otvoren u Novoj banci Banjaluka.

Kupac je dužan da dokaz o uplati depozita dostavi na uvid komisiji za licitaciju najkasnije na dan održavanja licitacije.

– Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja 12. jula sa početkom u 12 časova u prostorijama Bobar banke – navedeno je u oglasu.

Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, plati u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javne prodaje, a osam dana nakon uplate ukupnog iznosa kupac je dužan da zaključi notarski ugovor o kupoprodaji.

Stečajna upravnica Bobar banke Dušanka Novaković pojasnila je za “Glas Srpske” da je riječ o imovini koja je bila pod hipotekom Bobar banke i NLB banke.

– U sudskom postupku smo se naplatili kroz imovinu i nakon što je to sve uknjiženo, imovina je ponuđena za prodaju. Zainteresovanih ima, pa ćemo vidjeti konačan ishod. Novac koji dobije Bobar banka od prodaje te imovine ići će u stečajnu masu i iz tih sredstava će se izmirivati povjerioci – objasnila je Novakovićeva.

Govoreći o stečaju u Bobar banci, koji je otvoren u januaru 2017. godine, Novakovićeva je kazala da postupak ide svojim tokom.

– Ima još sudskih postupaka koji su u toku. Čekamo da se to riješi i da se ispune zakonski uslovi za prvu djelimičnu diobu – istakla je Novakovićeva, podsjetivši da je od 1.365 sudskih postupaka ostalo da se riješi još 235, od čega su, kako je objasnila, najvažniji postupci po tužbama povjerilaca koji imaju značajne iznose.

Oni, dodala je, koče prvu djelimičnu diobu.

– Povjerioci koriste sva sredstva, žalbe, revizije, apelacije i sve to moramo proći kako bismo došli do konačne pravosnažne presude, te kako bismo potom mogli ići na diobu – rekla je Novakovićeva.

Troškovi
U oglasu o prodaji nepokretne imovine navedeno je da sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i sprovođenja kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapital ili PDV, snosi kupac.

– Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema prodavcu – navedeno je u oglasu.

 

izvor:Glas Srpske/FOTO: Glas Srpske