Kanabis više nije zabranjena tvar i BiH ga mora legalizovati u medicinske svrhe, otkrivamo i kako

03.07.2022. - Aktuelno

Da bi se u Bosni i Hercegovini konačno legalizovala upotreba kanabisa u medicinske vrhe potrebno je samo da Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga dostavi prijedlog Vijeću ministara BiH koje bi na sjednici donijelo jednostavnu odluku. I to je to.

Kako Klix.ba saznaje, određene stvari su se već pokrenule i sada je na državnim ministrima i aktuelnoj vlasti da prelomi i donese jedinu logičnu odluku. Već početkom naredne sedmice trebala bi se napokon održati i sjednica Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga koja može biti motor daljnjih procesa.

Ministarstvo sigurnosti BiH je ranije zaprimilo informaciju Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika (INCB) da je Komisija (Commission on Narcotic Drugs-CDN) odlučila da izbriše kanabis i sa liste zabranjenih supstanci.

Sjednica Komisije zakazana za ponedjeljak

Ova informacija će se naći na dnevnom redu sjednice Komisije obzirom da je Zakon o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, između ostalog, donesen zbog provođenja međunarodnih konvencija o opojnim drogama. Ranije je Komisija oformila radnu grupu koja je izradila prijedlog izmjene zakona. Mišljenja entitetskih ministarstava zdravstva su dostavljena i bit će također razmatrana na sjednici Komisije.

Međutim izmjena postojećeg zakona nije potrebna za legalizaciju kanabisa odnosno promet istog u svrhu liječenja pacijenata.

Sve je moglo biti završeno mnogo ranije da je Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga radila svoj posao i zasjedala na vrijeme. No, kako je to već kod nas slučaj, ništa od toga se nije desilo.

Posljednja sjednica Komisije (u starom sazivu) je održana 15. aprila 2019. godine. Do danas nije održana ni konstituirajuća sjednica novog saziva Komisije, ali je kako Klix.ba saznaje planirana sutra – 4. jula. Na čelu Komisije je ministrica civilnih poslova BiH, u ovom trenutku Ankica Gudeljević.

Iz Ministarstva sigurnosti BiH za Klix.ba su kazali da je Vijeće ministara BiH na 15. sjednici održanoj 2. septembra 2020. godine donijelo Odluku o imenovanju članova Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, ali nakon te usvojene Odluke desilo se nekoliko izmjena članova komisije, pandemija pa i smrt jednog člana (ministar Vjekoslav Mandić op.a.) što je, kako navode, značajno utjecalo na rad komisije.

No i to je riješeno u maju ove godine, pa je sada sve formalno-pravno spremno da se počne raditi posao kako bi građani oboljeli od različitih bolesti svoj put ka izliječenju mogli legalno potražiti i u kanabisu.

To znači da je Komisija sada kompletna i da može utvrditi prijedlog izmjena liste opojnih druga te kanabis s liste 1 “zabranjena tvar i biljka” prebaciti na listu 2 “tvar i biljka pod strogom kontrolom”, a čiji je promet dozvoljen u skladu s međunarodnim konvencijama o opojnim drogama te dostavi prijedlog Vijeću ministara BiH.

Šta je potrebno uraditi

Izmjene i dopune liste, Vijeće ministara donosi nakon konsultacija s Komisijom za opojne droge i Agencijom za lijekove, uzimajući u obzir izmjene ili dopune prema mehanizmima uspostavljenim po međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama.

Ono što je potrebno uraditi jeste da se canabis sa liste iz Tabele 1 prebaci u Tabelu 2 što znači da više neće biti “zabranjena tvar i biljka” već “tvar i biljka pod strogom kontrolom”, kao što se nalaze već mnogi lijekovi koji se koriste u medicinske svrhe.

“Tvar i biljka koja je pod međunarodnom kontrolom ne može biti razvrstana u tabelu koja bi je podvrgla kontrolnim mjerama manje strogim od onih koje se za pojedinu tvar ili biljku zahtjevaju u skladu s međunarodnim konvencijama o kontroli nad opojnim drogama”, piše u bh. Zakonu o opojnim drogama. A što je trenutno slučaj u Bosni i Hercegovini odnosno suprotno zakonu.

S obzirom da se BiH obavezala poštovati sve međunarodne konvencije, tako se po automatizmu obavezala i preuzeti mehanizme u vezi s kontrolom opojnih droga.

A kako rekosmo na početku teksta, Međunarodni odbor za kontrolu narkotika (INCB) obavijestio je bh. nadležne organe da je Komisija (Commission on Narcotic Drugs-CDN) odlučila izbrisati kanabis i kanabis resin iz supstanci koje su “zabranjena tvar i biljka” i relaksirati njenu primjenu u medicinske svrhe.

Trenutno Bosna i Hercegovina krši sopstvenu zakonsku regulativu, ali i međunarodne konvencije na koje se obavezala poštovati. Zakon o opojnim drogama je jasan i preostaje samo da se poštuje i usklađuje s međunarodnim normama. Svaki izgubljeni dan po ovom pitanju je direktno protiv interesa svih građana naše države.

Izvor:Klix.ba