Jeftiniji i brži put  do okončanja sudskog postupka

11.05.2023. - Aktuelno

U bijeljinskom Osnovnom sudu u Bijeljini u toku je sedmica sudske nagodbe. Cilj ove kampanje, kako reče sutkinja Selma Šaćirović, godinama angažovana na rješavanju predmeta u vanparničnom odjeljenju ovog suda, jeste da se sudski sporovi brže rješavaju i da se izvrši pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka.

“Cilj kampanje je, između ostalog, da se na brži i efikansiji način rješavaju sporovi. Prioritet je da se predmeti rješavaju brzo i efikasno, s posebnim naglaskom na zadovoljstvo stranaka u ishod spora i ulogu suda.  Godinama radim na vanparničnom referatu i svake godine se povećava broj riješenih predmeta sudskom nagodbom. Tako predmete rješavaju i kolege koje vode parnicu, upravo u onim postupcima u kojima je moguće zaključiti sudsku nagodbu, odnosno sudsko poravnanje. Ljudi u vrijeme ekonomske krize i neimaštine pribjegavaju zaključenju sudskih nagodbi, naročito u komunalnim sporovima i nadoknadama, gdje mogu na jeftiniji način da riješe određeni problem. I sudovi su u ovakvim slučajevima pošteđeni dodatnih troškova”, kaže Selma Šaćirović, naglašavajući da su u parničnim postupcima komunalne nadoknade i komunalne usluge, uglavnom, stvar sudske nagodbe, kao i dugotrajni sporovi bračnih tekovina.

Benefite od sudske nagodbe imaju i stranke u sporu i sud

“U mom odjeljenju su i sporovi vezani za nadoknadu za eksproprisane nepokretnosti, uređenje međe, diobe. U ovim predmetima skraćuje se tok postupka, presijecaju se dugotrajna parničenja, brojna ročišta, smanjuju se troškovi i vještačenja.  Benefit od toga imaju i parnične stranke i sud. Za državu je puno jeftinije zaključiti sudsko poravnanje, nego voditi petnaestak parnica, nakog neča slijedi presuda, pa žalba, pa redovni i vanredni pravni lijekovi. Spor se lakše okončava i vodi ka procesu pomirenja između ljudi, što je veoma važno u praksi, jer vodi ka pomirenju dvije sukobljene, konfliktne stranke”, kaže sudija Selma Šaćirović, ističući da ovakav vid okončanja postupaka odgovara i advokatima, jer će brže naplatiti svoje nadoknade.

U bijeljinskom Osnovnom sudu, inače,  tokom cijele godine strankama u postupku omogućava se rješavanje predmeta sudskom nagodbom, te se u svakoj fazi postupka strankama predlaže sudsko poravnanje.

Nikako da se riješimo “balkanske žice” u mentalitetu

“Sudovi u BiH još uvijek nisu dostigli nivo rješavanja sudskih postupaka sudskom nagodbom, kao što je to slučaj u Evropi. To se posebno odnosi na privredne sporove i arbitraže. Kod nas je još uvijek na snazi ta “balkanska žica” u mentalitetu, kada se sudimo oko međe, oko diobe, bračne tekovine, kada tjeramo mak na konac, a puno toga bi se moglo rješavati brže i efikasnije”, ističe sutkinja Šaćirović.

Poznati bijeljinski advokat Petar Bibić kaže da je učestvovao u više predmeta koji su rješavani sudskom nagodbom. Bibić kaže da je ovaj vid rješavanja sporova karakterističan i za sporove oko bračne tekovine.

 “Tu je riječ o imovini koju su supružnici sticali zajedno po dvadeset do trideset godina. Sve treba utvrditi i provjeriti. Najlakše je da se ta imovina podijeli u postupku sudskog poravnanja. Na taj način smanjuju se troškovi vođenja postupka i do 70 odsto. To važi i za postuke razvoda braka, gdje se supružnici dogovaraju o sporazumnom razvodu braka. Što se tiče svojinsko – pravnih odnosa, tu je riječ o ulaganjima suvlasnika u nekretnine, tu su sporovi oko međa, pogotovo gdje ima više imovine i više učesnika. Kada se dijeli imovina u suvlasništvu, najbolje je napraviti sudsku nagodbu. Naš sud u svim predmetima pita stranke, da li žele napraviti sudsko poravnanje. Smanjuju se troškovi i rokovi okončanja sporova”, ističe advokat Bibić.

Bijeljina.com