Jedan TAG uređaj na svim auto-putevima u BiH

31.07.2023. - Aktuelno
Denis Lasić, vršilac dužnosti direktora “Autocesta FBiH”, kazao je  da je oko 250 korisnika ENP uređaja Republike Srpske iskoristilo pogodnosti i prilagodilo uređaje sistemu elektronske naplate cestarine u FBiH.

Memorandum o saradnji o uvezivanju sistema elektronske naplate putarine koji su potpisala preduzeća “Autoceste FBiH” i “Autoputevi RS” rezultirao je jedinstvenim sistemom plaćanja putarine beskontaktno, korištenjem ličnog TAG uređaja.

Iz “Autoputeva RS” su ranije za “Nezavisne novine” potvrdili da sistem odlično funkcioniše, a sličnog stava su i u preduzeću “Autoceste FBiH”.

“Olakšice se ogledaju u tome da će korisnici biti u mogućnosti s jednim uređajem, nakon registracije kod upravitelja auto-cestama u FBiH i RS, prolaziti na auto-cesti bez zaustavljanja. Što se tiče odaziva, on je očekivan, imajući u vidu da su korisnici pozitivno reagovali na nove mogućnosti kod elektronske naplate cestarine. Zadovoljni smo prihodima, iz godine u godinu bilježimo kontinuirani rast prihoda od naplate cestarine, i sigurno da će i mogućnost uvezivanja elekronske naplate cestarine jednim dijelom se pozitivno odraziti na prihode”, kaže Lasić.

Dodaje da smatra da su građani dovoljno upoznati sa činjenicom da mogu koristiti jedan TAG uređaj na svim auto-putevima u BiH.

Izvor:Nezavisne novine