Indirektni porezi napunili gradsku kasu

04.12.2022. - Aktuelno

Na sjednici Skupštine grada, koja je planirana za sedmi decembar, predviđeno je razmatranje odluke o rebalansu budžeta za ovu godinu koji je sa ranije planiranih 60.262.687 KM “narastao” na 72.375.675 KM.

U obrazloženju odluke o rebalansu budžeta navedeno je da je na znanto veći budžet uticalo povećanje prihoda od indirektnih (PDV) i direktnih poreza, te povećanje prihoda po osnovu nadoknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i zemljišne rente. Naravno, povećani su i neporeski prihodi, naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga.

Što se tiče poreskih prihoda, oni su projektovani na iznos od 44,9 miliona KM, što je za oko 25 odsto više ili oko 8,9 miliona KM više u odnosu na prvi plan budžeta u ovoj godini.

I porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti projektovani su na iznos od 4,3 miliona KM, što je za 21 odsto više ili oko 749.500 KM više u odnosu na prvi plan budžeta. Na povećanje ovog poreza uticao je oporavak privrede nakon izlaska iz krize izazvane virusom korona.

Najveći skok poreskih prihoda odnosi se na indirektni porez (PDV), koji je projektovan na iznos od 36,4 miliona KM, što je za 27 odsto više ili za 7,7 miliona KM više u odnosu na prvi plan budžeta.

Značajan je i prihod od zemljišne rente koji je projektovan na iznos od 4,1 milion KM. U odnosu na nacrt budžeta, projekcija prihoda od zemljišne rente povećana je za blizu milion KM.

Koliko god su rasli budžetski prihodi u ovoj godini, povećavani su i rashodi na brojnim stavkama. Tako su rashodi za lična primanja povećani za 11 odsto, odnosno za 1,9 miliona KM. Procjenjuje se da će za isplatu bruto plata i drugih ličnih primanja nedostajati približno oko 1,3 miliona KM. Dio ostvarenih budžetskih prihoda podijeljen je u vidu subvencija Gradskoj toplani, za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola, za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posljedica suše, na ime dodatne pomoći zdravstvenim ustanovama, te na ime dodatne pomoći FK “Radnik”.

Bijeljina.com