Gradska skupština usvojila zaključke o „Banji Dvorovi“ | Bijeljina.com

Gradska skupština usvojila zaključke o „Banji Dvorovi“

08.06.2022.

Na drugoj tematskoj sjednici Skupštine Grada Bijeljina usvojeno je šest zaključaka o trenutnom stanju i mjerama revitalizacije javne ustanove „Banja Dvorovi“.


“Skupština Grada usvojenim zaključcima podržava sve prijedloge mjera za revitalizaciju i obnovu „Banje“, koji su navedeni u Informaciji o trenutnom stanju u ovoj javnoj ustanovi sa prijedlogom mjera za njenu revitalizaciju; konstatuje da se u prethodnim godinama pokazalo da Grad Bijeljina nema potrebne kapacitete da sprovede predložene mjere i da ne može stvoriti uslove za dugoročno funkcionisanje i razvoj ove ustanove; traži od gradonačelnika, predsjednika Skupštine i direktora ustanove da nastave pregovore sa Vladom Republike Srpske o statusu „Banje“, kao i da razgovaraju sa potencijalnim investitorima; traži od gradonačelnika i Gradske uprave da, u roku od 15 dana, završe procijenu vrijednosti kapitala ove ustanove; traži od gradonačelnika, predsjednika Skupštine i direktora ustanove da, u roku od 60 dana, informišu Skupštinu o preuzetim aktivnostima u „Banji Dvorovi“, te da, u istom roku, usaglase i upute Skupštini na razmatranje prijedlog promjene pravne forme ove ustanove. Takođe, Skupština je zaključkom potvrdila saglasnost za provođenje referenduma građana o konačnom prijedlogu statusa „Banje Dvorovi“ , istakao je predsjednik Skupštine Grada Bijeljina Aleksandar Đurđević.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović naglasio je da većina usvojenih zaključaka uglavnom ne doprinosi mnogo poboljšanju stanja „Banje Dvorovi“, kao i da je prvi korak ka napretku već učinjen pokretanjem revizije njenog poslovanja u prethodnih pet godina.

“Nakon završetka revizorskog izvještaja, koji očekujemo za oko mjesec dana, formiraćemo radnu ekspertsku grupu za izradu strateškog dokumenta budućeg načina organizacije i rada „Banje Dvorovi“. Ostajemo posvećeni razgovoru sa Vladom Republike Srpske, kao i sa potencijalnim investitorima, sa ciljem pronalaženja što boljeg rješenja za status i vlasničku strukturu „Banje“, ali učinićemo sve da Grad Bijeljina ostane, barem dijelimično, u vlasničkoj strukturi ove ustanove. Građani Mjesne zajednice Dvorovi će na referendumu odlučiti o konačnom prijedlogu statusa „Banje“, u skladu sa potpunim opredijeljenjem sadašnje Gradske uprave da sve poslove vrši transparentno i pošteno “, dodao je gradonačelnik Petrović.

Izvor/Foto:Gradbijeljina