Grad subvencioniše ugradnju toplotnih pumpi

29.07.2023. - Aktuelno
Kako bi podržao smanjenje potrošnje energije za grijanje, uz poboljšanje komfora boravka u stambenim prostorima, i smanjenje emisija čvrstih čestica i gasova s efektom staklene bašte, Grad Bijeljina je odlučio da raspiše javne pozive za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru Grada Bijeljina za zajednice etažnih vlasnika, kao i za kuće.

Za realizaciju javnih poziva iz gradskog budžeta izdvojeno je ukupno 180.000 konvertibilnih maraka, od čega 110.000 KM za zgrade, a 70.000 KM za kuće, uz mogućnost uvećanja ovih iznosa u toku trajanja javnih poziva. U saradnji sa Razvojnim fondom Ujedinjenih nacija (UNDP) je formirana Projektna implementaciona jedinica, te su razvijeni modeli sufinansiranja mjera.
Na javne pozive mogu se prijaviti sve zainteresovane zajednice etažnih vlasnika, odnosno, osobe koje su vlasnici/suvlasnici kuća, u kojima žive.
Javnim pozivom omogućeno je sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti u stambenim objektima, odnosno, podsticanje zamjene sistema grijanja, odnosno, ugradnja toplotnih pumpi za grijanje i hlađenje (voda-voda) do 30 odsto vrijednosti nabavke i ugradnje toplotne pumpe, ali ne više od 18.000 KM. Ukoliko aplikant pređe ukupan iznos koji sufinansira Grad, ostatak troškova (preko iznosa koji sufinansira Grad) pokriva sam korisnik/aplikant u 100% iznosu.
Uslovima javnih poziva je predviđeno da, ukoliko je ukupna investicija unutar maksimalno definisanih iznosa za sufinansiranje pojedinih mjera, u tom slučaju će ukupan iznos investicije biti podijeljen prema omjeru: 70 odsto aplikant i 30 odsto Grad. Jedinične cijene po pojedinačnim mjerama za opremu i ugradnju moraju biti u skladu sa trenutnim tržišnim cijenama kada se predmetne mjere implementiraju.
Korisnici koji nemaju razveden sistem grijanja, moraju sami investirati u razvođenje mreže grijanja u stambenom objektu i grijna tijela, jer će kroz ovu mjeru biti sufinansirana samo ugradnja toplotne pumpe, uz prateće radove.
Svi projekti poboljšanja energetske efikasnosti moraju da zadovolje minimalne tehničke propise, standarde i uslove definisane važećim zakonskim i podzakonskim aktima na području Republike Srpske iz oblasti tehničkih sistema grijanja i hlađenja, kao i drugih relevantnih propisa.
Predmet podrške ne mogu biti
– objekti kolektivnog stanovanja koji su devastirani
– objekti kolektivnog stanovanja koji su strukturno neispravni, tj. imaju veća strukturna oštećenja koja mogu ugroziti integralnu stabilnost objekta nakon implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti
– objekti kolektivnog stanovanja koji nisu u skladu sa važećim planskim dokumentima
– objekti kolektivnog stanovanja za koje nije moguće postići izjavu/saglasnosti najmanje 2/3 od ukupnog broja etažnih vlasnika.
Kad je riječ o kućama koje nisu prihvatljive za sufinansiranje putem Javnog poziva, to su
– individualni stambeni objekti u kojima krajnji korisnik/aplikant nije vlasnik/suvlasnik i u kojima ne boravi;
– individualni stambeni objekti koji su devastirani;
– individualni stambeni objekti koji su strukturno neispravni, tj. imaju veća strukturna oštećenja koja mogu ugroziti integralnu stabilnost objekta nakon implementacije mjera poboljšanja energetske efikasnosti;
– individualni stambeni objekti koji nisu u skladu sa važećim planskim dokumentima;
– kuće koje su u suvlasništvu, za koje nije moguće dobiti izjavu/saglasnosti svih suvlasnika.
Zajednice etažnih vlanika i vlasnici kuća s kojima budu zaključeni ugovori o sufinansiranju imaju rok od 180 dana da završi radove na poboljšanju energetske efikasnosti, nakon čega Grad Bijeljina donosi Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje dijela troškova.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2023. godine, a info-dani biće organizovani 8. avgusta – u 12.00 časova za zajednice etažnih vlasnika i u 14.00 časova za vlasnike kuća.
Za dodatne informacije o Javnom pozivu i načinu prijavljivanja, zainteresovani se mogu obratiti Projektnoj implementacionoj jedinici na adresu elektronske pošte:  [email protected].
Više detalja o ovim javnim pozivima je na linkovima:

Bijeljina.com