Fond refundira troškove za prenatalne testove

13.02.2024. - Aktuelno

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odlučio je da trudnicama u narednom periodu refundira troškove za prenatalne testove, a sve u cilju omogućavanja dostupnosti ovog prava u praksi.

Responsive image

Fond je, kako su istakli, na vrijeme donio Program neinvaniznog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica u kojem je definisana procedura, dok je UKC RS trebao da pruža ovu uslugu.

Budući da UKC RS još nije završio svoj dio obaveza u vezi sa pružanjem ove usluge, te se zbog toga do danas nisu stekli uslovi za to, Fond je odlučio da trudnicama koje su same finansirale ovaj test refundira troškove.

– Smatramo da je prošlo mnogo vremena od stupanja na snagu zakona i da proceduralne prepreke u UKC RS ne smiju da budu smetnja ostvarivanju ovog prava u praksi – istakli su u Fondu.

Iako i Zakonom i Programom nisu predviđene refundacije ovih testova, budući da je prošlo dosta vremena od stupanja na snagu zakona, Fond će, istakli su, uz određenu korekciju propisa ubuduće početi da refundira ovo pravo.

– Tako će Fond sada definisati i cijenu NIPT testa koju će priznavati prilikom refundacije za ove testove, kao što se definiše i za sve ostale zdravstvene usluge koje Fond refundira, i o tome ćemo javnost blagovremeno informisati – naglasili su u Fondu.

Podsjetili su da, kako je i definisao Programom, pravo na NIPT testove imaju sve trudnice kojima je nadležni ljekar iz ugovororene zdravstvene ustanove predložio ovaj tekst.

– Napominjemo da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS definisan i rok predaje zahtjeva za refundaciju, a to je godinu dana od izvršene zdravstvene usluge – istakli su u Fondu.

Inače, pravo na NIPT test je jedno od novih prava za trudnice koje je uvedeno Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Podsjećamo da je i ovim zakonom omogućeno da trudnice koje se nalaze na bolovanju zbog bolesti i komplikacija u trudnoći plata isplaćuje u punom iznosu. Isto tako, omogućeno je da se nakon dva neuspjela pokušaja vantjelesne oplodnje

Srpskoj, treći postupak može obaviti u inostranstvu, ukoliko to parovi žele.

Izvor: Glas srpske