Donosimo spisak destinacija gdje možete iskoristiti turistički vaučer

01.07.2022.

Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko Distriktu koji posjeduje državljanstvo Republike Srpske, bez obzira na visinu ličnih primanja.

Vaučer se može iskoristiti u ugostiteljskim objektima za smještaj koji su prijavljeni za učešće u projektu, isključivo van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

Spisak ugostiteljskih objekata koji su se do sada prijavili za učešće:

 ZTC Banja Vrućica u Tesliću sa hotelima Posavina, Srbija, Kardijal, Etno selo “Usora”
– Terme Laktaši doo, hote San
– ZTC Banja Kulaši doo
– Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske, hotel Rajska dolina na Jahorini.

Takođe, dvije turistčke agencije su uključene u ovaj projekat: Kompas tours doo i Unis//Tours doo.

Ovo je spisak prijavljnih 30. juna ali poziv ugostiteljima je još otvroen i očekuje se da će spisak ugostiteljskih objekata gdje će građani vaučere moći iskoristiti svakog dana rasti.

Javni poziv ugostiteljima i turističkim agencijama za učešće u postupku dodjele turističkih vaučera u Republici Srpskoj u 2022. godini otvoren je za prijave sve do 15. oktobra 2022. godine.

Ugostitelj i turistička agencija podnose Ministarstvu zahtjev za učešće na Javnom pozivu putem jedinstvene elektronske aplikacije, dostupne na OVOM linku.

Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100,00 KM i može se koristiti jednom u periodu od 01. jula do 30. oktobra 2022. godine za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

Jedan korisnik može iskoristiti turistički vaučer za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom, dok dva korisnika mogu iskoristiti turističke vaučere za plaćanje troškova usluge smještaja u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje troškova u minimalnom trajanju od četiri noćenja zaredom u više ugostiteljskih objekata za smještaj u korist tri korisnika vaučera ako se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.

Za korišćenje vaučera građani se obraćaju direktno ugostitelju ili turističkoj agenciji koji učestvuju u projektu, a koji dalje putem jedinstvene elektronske aplikacije Ministarstvu trgovine i turizma podnose prijavu za vaučer.

Izvor: SeeSrpska