Bosna i Hercegovina usvojila izmjene Zakona o javnim nabavkama

31.08.2022. - Aktuelno

Dom naroda BiH usvojio je u ponedjeljak, kako su “Nezavisne novine” i pisale, usljed velikog pritiska međunarodne zajednice, posebno EU, izmjene Zakona o javnim nabavkama

Kako “Nezavisne novine” nezvanično saznaju, proteklih mjeseci je EU nakon posljednjeg zasjedanja Evropskog savjeta, kada nije odobreno da BiH dobije kandidaturu za članstvo, sugerisala organima BiH da treba da naprave dovoljno napretka u ispunjavanju uslova iz 14 ključnih prioriteta, te da će onda krajem godine ili početkom sljedeće, ako bude dovoljno napretka, BiH dobiti kandidaturu.

Kako nam je rečeno u Kancelariji EU u BiH, ovaj zakon je jedan od četiri zakona koja moraju da budu usvojena. Tu su još, kako nam je rečeno, zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, zakon o sukobu interesa i zakon o sudovima.

I Johan Zatler, šef Kancelarije EU u BiH, pozdravio je usvajanje ovog zakona i pozvao na usvajanje i preostala tri.

Nezvanično saznajemo da Evropska komisija želi da BiH do kraja godine ostvari bilo kakav napredak na ispunjavanju 14 evropskih prioriteta, kako bi zemlje članice postigle saglasnost da BiH do kraja godine ili na proljeće naredne dodijele kandidaturu. Oni podsjećaju na dogovor lidera s predstavnicima EU iz juna ove godine, u kojem su se lideri obavezali na sprovođenje reformi.  Kada je riječ o Zakonu o javnim nabavkama koji je konačno usvojen, u Savjetu ministara BiH za “Nezavisne novine” kažu da je cilj zakona usklađivanje ove oblasti s odgovarajućim propisima EU.

“Na ovaj način se vrši postepena harmonizacija sa direktivama EU i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Predloženim zakonom modernizuje se sistem javnih nabavki u BiH i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu, u okviru Portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje”, navode oni za “Nezavisne novine”.

Istovremeno se, kako su istakli, uvode bolje antikorupcijske odredbe i modelira sukob interesa prema standardu EU, te se normira institut prethodne provjere tržišta koju sprovode ugovorni organi u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavkom.

Podsjećanja radi, kako smo pisali, nevladine organizacije koje su predložile njihove ideje o javnim nabavkama tvrde da usvojeni zakon neće riješiti pitanje korupcije u javnim nabavkama.

Što se tiče zakona o sudovima, Evropska komisija očekuje da on dovede do veće pravne sigurnosti i do ujednačene sudske prakse s obzirom na to da se, kako nam je objašnjeno, dešava da presude u jednom dijelu zemlje nemaju isti nivo kazne kao u nekom drugom dijelu.

Osim toga, očekuje se da zakon omogući bolju i efikasniju borbu protiv korupcije i teškog kriminala, a očekuje se da se razjasni i nadležnost sudova kada je riječ o različitim vrstama kriminala.

EU, takođe, kako nam je pojašnjeno, očekuje i formiranje apelacionog suda, odnosno odvajanje druge instance izvan Suda BiH. Kada je riječ o zakonu o VSTS-u, objašnjeno nam je da bi on prvo trebalo da bude poslan Venecijanskoj komisiji da da mišljenje i da će to biti osnovni preduslov da se utvrdi da je zakon u skladu s evropskim standardima.

Osim toga, kako nam je rečeno, očekuje se da ovo tijelo usvoji evropske standarde kada je riječ o sastavu, izboru i disciplinskom postupku protiv članova. Potrebni su reforma i imenovanja, unapređenja, ali i integritet nosilaca pravosudnih funkcija u zemlji.  Po pitanju sukoba interesa u posljednjem objavljenom izvještaju Evropske komisije je navedeno da ne postoji čak ni komisija za rješavanje pitanja sukoba interesa na nivou BiH.

“Zbog nepostojanja komisije nema ni provjera navoda o sukobu interesa, a nema ni sankcija”, naglašeno je u ovom izvještaju.

 

izvor:Nezavisne/FOTO:javnenabavke.gov.ba