Bez edukacije nema ni dobrog projekta

13.12.2022. - Aktuelno

Na trodnevnoj obuci za pisanje projekata, koju je organizovala Razvojna agencija grada Bijeljina, bijeljinski preduzetnici će praktično naučiti kako da realizuju svoje poslovne ideje, koje će im pomoći da ravnopravno konkurišu sa svojim projektima za bespovratna finansijska sredstva evropskih fondova, ali i kod domaćih fondova u Republici Srpskoj i lokalnoj zajednici.

Snežana Dačić, predavač na trodnevnoj obuci Razvojne agencije grada Bijeljine precizno je objasnila da je za pisanje aplikacija i prijava za razne poslovne projekte neophodno i određeno znanje.

 

“Naši ljudi treba da odgovore na brojna pitanja, od toga, koliko će određena poslovna ideja doprinijeti njihovoj proizvodnji, njihovim uslugama, koliko će unaprijediti tehnološki proces, koliko je ta poslovna ideja inovativna za ovo područje, odnosno koliko će unaprijediti stepen završenosti proizvoda. Naravno, treba odgovoriti I na pitanje, koliko će biti novih proizvoda na ovom području , na koja tržišta će izaći sa novim proizvodima, za koliko će se povećati promet, učešće izvoza, koje nove standarde će primijeniti da bi se zadovoljili i standardi EU. Većina projekata ne može da dokaže tu ekonomsku korist za preduzeće, ali i za lokalnu zajednicu. Važno je u projektu navesti, kolika će korist od novih tehnologija biti za radnike tog preduzeća, da bi i oni u budućnosti bili tržišno konkurentiniji. Naravno, treba navesti i mogućnost za djecu srednjih škola, koja će u takvim preduzećima biti u prilici da obave praksu, da vide te nove tehnologije. Ova aktivnost se posmatra i iz ugla ekologije, u smislu, koliko će biti manje otpada kada se uvedu nove tehnologije, da se manje zagađuje vazduh i da se sačuva životna sredina. Sve te aspekte treba obuhvatiti ovim aplikacijama, od društvenih, ekonomskih, pa do ekoloških, jer će onda takva aplikacija biti konkurentnija kod donatora i fondova”, kaže Snežana Dakić.

Slaviša Jovanović, u ime Razvojne agencije grada Bijeljina, kaže da je, drugi put u ovoj godini, Agencija organizovala jedno ovakvo predavanje, istakavši da je, osim finansijskog vida podrške preduzetnicima, izuzetno važan i taj edukativni dio, jer se preduzetnici na taj način obučavaju za pisanje projekata kojima će aplicirati za sredstva iz fondova EU i drugih fondova kojima raspolaže lokalna zajednica ili Vlada Republike Srpske.

“U protekle dvije godine bilo je puno javnih poziva za dodjelu sredstava iz raznih fondova i organizacija. Naši preduzetnici ne mogu kvalitetno da predstave svoje ideje za proširenje i unapređenje vlastitog biznisa, te je ovo prilika da nauče kako da obrazlože svoje poslovne ideje, kako da opravdaju ulaganja u opremu, mašine ili u novo zapošljavanje. Ukoliko BiH uskoro dobije kandidatski status za članstvo u EU, biće još više mogućnosti za dobijanje sredstava iz evropskih fondova”, kaže Jovanović, naglasivši da je Razvojna agencija grada Bijeljina u ovoj godini imala na raspolaganju 350.000 KM za dodjelu bespovratnih sredstava za preduzetnike.

“Zadnjim rebalansom budžeta odobreno je dodatnih 50.000 KM, što će biti podijeljeno mladim preduzetnicima koji su konkurisali sa svojim projektima”, izjavio je Jovanović, naglasivši da treba podsticati mlade u njihovim nastojanjima da pokrenu vlastiti biznis i da realizuju svoje poslove ideje.

Obuka preduzetnika sastoji se iz 60 odsto preaktičnog rada. Polaznici obuke naučiće na konkretnim primjerima kako da samostalno naprave prijedloge za poslovnu ideju koju žele da realizuju.

Maja Mršić, preduzetnica, vlasnica i osnivač preduzetničke radnje za izradu prirodne kozmetike kaže da ovakve obuke puno pomažu preduzetnicima kako bi usavršavali svoja znanja i na taj način usavršili postojeći biznis ili ga proširili sa novim proizvodima. Ovim poslom bavila se moja baka, moj otac, te sam i ja prije pet godina otpočela taj posao, više iz hobija. Prije dvije godine sam registrovala firmu. Imala sam ogromnu podršku Razvojne agencije grada Bijeljina”, istakla je Maja Mršić.

 

Bijeljina.com