Evo na čemu banke najviše zarađuju

25.01.2023. - Aktuelno

Banke u Republici Srpskoj, na osnovu Zakona o međubankareskim nadoknadama kod platnih transakcija i na osnovu odluke Agencije za bankarstvo RS iz avgusta prošle godine, imaju obavezu da izvještavaju klijente o svim nadoknadama za usluge povezane s platnim računom. Malo je onih građana koji će vam izričito potvrditi da ih je banka, u kojoj svakog mjeseca redovno plaćaju račune, na vrijeme obavijestila o promjenama koje se odnose na visinu nadoknada kod platnih transakcija.

Krajem prošle godine, putem medija, dobili smo informaciju da su nadoknade za račune za utrošenu električnu energiju, ukoliko su izmireni na šalteru banke, povećane sa 0,70 na 0,90 KM. Povećane su, kako smo u novembru prošle godine saznali i nadoknade prilikom onlajn plaćanja računa za struju za 10 feninga, sa 0,20 na 0,30 KM

. Čak je tada i najavljeno da će ova odluka o povećanju nadoknada biti primjenjivana od desetog januara ove godine, a pravdana je izmjenom uslova koje je jedna banka ugovorila sa “Elektroprivredom RS”, i to na osnovu javnog poziva za učešće na tenderu.

 


Ovih dana, prilikom plaćanja decembraskih računa za utrošenu električnu energiju građani primjećuju da im banke naplaćuju nadoknadu od 1,50 KM za račune do 100 KM, dok iznad tog iznosa plaćaju nadoknadu od 2,50 KM. Za uplate veće od 500 KM nadoknade iznose 3,50 KM.

 


U bankama kažu da već odavno naplaćuju pomenute iznose, te da je različit iznos nadoknade, zavisno od toga da li je u pitanju interna (na šalteru banke) ili eksterna uplata. Rekoše nam i to da su iznosi uplata manji ukoliko postoje ugovori sa, naprimjer, kablovskim operaterima, prilikom plaćanja računa za fiksne telefone, kablovsku televiziju i internet.

 


Prihodi banaka u Republici Srpskoj, treba znati i to, po osnovu izvršenih usluga platnog prometa imaju najveće učešće u strukturi operativnih prihoda. U prvoj polovini prošle godine iznosili su 69,2 miliona KM ili 67,1% ukupnih operativnih prihoda. Banke se lako ne odriču ovog prihoda, već nastoje da ga iz godine u godinu uvećavaju. S druge strane, ispaštaju građani, najveći broj njih, jer je izuzetno malo onih koji trenutno koriste onlajn uplate.

Bijeljina.com