Banjalučki inženjeri smislili kako da budete prvi u redu čekanja na opštinske usluge

13.09.2023. - Aktuelno

Mladi i budući inženjeri Rastko Zeljković, Nikola Suša, Dragan Drinić, Goran Marković i David Šukalo, na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci izradili su sistem “QManager“ kojim je modernizovan red sistem u Matičnoj službi Grada Banjaluka.

Ovaj sistem građanima Banjaluke omogućava da jednostavnije i lakše, putem mobilnih uređaja rezervišu termin za obavljanje nekih od usluga u Matičnoj službi Grada.

Jedan od članova razvojnog tima Rastko Zeljković, za portal Banjaluka.com ispričao je kako je sve počelo.

“Razvoj sistema “QManager“ počeo je kao studentski projekat na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, sa ciljem konkretne implementacije u realnim okruženju kako bi veći broj građana mogao da ima koristi od ovog sistema. Budući da su sistemi za efikasnije upravljanje redovima čekanja odveć prisutni u više evropskih zemalja, odlučili smo da pokušamo unaprijediti stanje u našoj okolini, imajući u vidu činjenicu da drugi gradovi u Republici Srpskoj, ali i čitavoj Bosni i Hercegovini nemaju slične sisteme“, kazao nam je Zeljković.

Zeljković je istakao da je izrada sistema bila vrlo zahtjevna sa stanovišta da se radi o sistemu koji treba da konstantno funkcioniše sa minimalnim održavanjem, te da se takvim izazovima i odgovornostima mlađi inženjeri tipično ne sreću u svakodnevnim radnim aktivnostima.

Osim toga, potrebno je bilo obezbijediti i finanasijska sredstva, a tim povodom u susret su im izašli Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Centrar za promociju civilnog društva iz Sarajeva, Elektrotehnički fakultet u Banjaluci, te Grad Banjaluka.

O kakvom sistemu je riječ?

Sistem “QManager“ uveden je u matičnoj službi Grada Banjaluka u kojoj ranije nije bilo red sistema, te je time omogućeno službenicima da bolje upravljaju redovima i smanje broj stresnih i neprijatnih situacija kojima su građani često izloženi.

“U matičnoj službi sada se nalazi redomat sličan onima koji se mogu naći u drugim institucijama poput banaka ili servisnih centara, displej na kome građani prate brojeve, a instalirane su i aplikacije za zaposlene u matičnoj službi. Glavna novina koju donosi sistem jeste mogućnost daljinskog praćenja zauzetosti u svim redovima za sve usluge putem mobilne aplikacije, pri čemu se prikazuju procijenjeno vrijeme čekanja i broj klijenata koji se već nalaze u konkretnom redu, te u skladu sa tim informacijama i sopstvenim obavezama, građani mogu da preuzmu digitalni listić, ekvivalentan onome koji je moguće preuzeti na redomatu“, kaže Zeljković.

Takođe, dodaje da nakon preuzimanja listića, građani dobijaju adekvatna obavještenja prilikom promjene stanja u redu, kako bi blagovremeno mogli da dođu u Gradsku upravu i budu usluženi.

Reakcije korisnika

Zeljković ističe da su građani koji koriste sistem za sada vrlo zadovoljni, kao i zaposleni u Gradskoj upravi.

“Mi se nadamo i značajnijem korištenju mobilne aplikacije koju je moguće preuzeti na https://qm.banjaluka.rs.ba/ kako bi veći broj građana mogao da bolje planira i iskoristi sopstveno vrijeme za svakodnevne obaveze“, poručuje on.

Planovi

Osim toga, Zeljković ističe da bi bilo veoma korisno, a i imaju i u planu, da se sistem proširi na druge usluge Grada Banjaluka, kao i republičke institucije poput Centra za izdavanje ličnih dokumenata, te druge institucije koje pružaju šaltersko usluživanje klijenata, pa čak i u drugim gradovima.

“Prije svega, nadamo se da će i druge institucije prepoznati potencijal ovog sistema i pružiti nam priliku za saradnju kako bi se napravio značajniji pomak u oblasti elektronske uprave. Važno je naglasiti da je naš sistem univerzalan i nezavisan od konkretnih usluga, te da se način upravljanja terminima može prilagoditi specifičnim uslovima u određenoj instituciji“, pojašnjava ovaj mladi inženjer.

Za kraj našeg razgovara Zeljković nam je otkrio da da trenutno radi i na realizaciji dvije ideje koje bi trebalo da uskoro prerastu u novi proizvod, koji će takođe biti koristan većem broju ljudi.

Banjaluka.com