Austrijski privrednici zainteresovani za saradnju sa RS

09.09.2022. - Aktuelno

 Austrijski privrednici, posebno vlasnici malih i srednjih preduzeća, nakon izbijanja ukrajinske krize, intenzivno tragaju za poslovnim partnerima u ovoj regiji. Mnogi se okreću od Azije i žele ostvariti što bolju komunikaciju sa našim preduzećima, izjavio je mr Mladen Filipović, šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji na prezentaciji načina i metoda za uspostavljanje dugoročne saradnje sa austrijskim poslovnim partnerima koje je predstavio vlasnicima malih i srednjih preduzeća iz Bijeljine.

„Oni očekuju kvalitet, često ne pitajući za cijenu proizvoda. Naravno,  insistiraju i na dugoročnoj saradnji. Sve što se radi sa austrijskom privredom, treba gledati dugoročno. Svako preduzeće koje uspješno posluje u Austriji, ima dugoročne poslovne ugovore sa austrijskim partnerima“, kaže Filipović, ističući da je Austrija jedan od najozbiljnijih trgovinskih partnera BiH.

 „Sa Republikom Srpskom  Austrija je u 2021. godini ostvarila trgovinsku razmjenu od 520 miliona KM, što je za 80 miliona KM više nego u 2020. godini. To je pozitivan trend i mi ga želimo održati. Austrija je jedan od najvećih investitora u BiH i Republici Srpskoj. Austrija je za nas važna, ne samo istorijski i geografski, već i kao privredni partner. Austrijanci cijene naše privrednike i naše proizvode. Zbog toga je naš cilj dalje razvijanje promocije preduzeća iz Republike Srpske u Austriji“, istakao je mr Mladen Filipović, šef Predstavništva RS u Austriji.

Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina istakao je važnost jedne ovakve prezentacije i treninga za vlasnike malih i srednjih preduzeća, naglasivši da je to način i put da im se otvore vrata na austrijsko tržište.

„ Posredstvom Predstavništva Republike Srpske u Austriji naša preduzeća se mogu povezati sa austrijskim institucijama i preduzećima, a ovakvi treninzi mogu pomoći u osmišljavanju prezentacije i ostvarivanja konkretne privredne saradnje sa privredom Austrije. Za nas je važno da izvozom naših roba i usluga ostvarimo neku novu vrijednost koja će biti u interesu svih nas, odnosno ljudi koji žive na ovim prostorima“, istakao je Đurđević.

Šef Predstavništva RS u Austriji mr Mladen Filipović izjavio je da se aktivnosti na uspostavljanju poslovne saradnje  razvijaju kroz tri faze, tako da  preduzeća znaju u svakom trenutku u kojoj fazi aktivnosti se nalaze sa Predstavništvom RS u Austriji. 

„Radimo i istraživanje tržišta za naše firme, kao i uspostavljanje direktne komunikacije sa firmama u Austriji. Zbog pandemije virusa korona u protekle dvije godine nismo bili u mogućnosti da organizujemo posjete i direktne kontakte između privrednika. Predstavništvo  uspostavlja komunikaciju, priprema sastanke, tako da svako preduzeće koje dođe u Austriju ima ostvaren taj prvi korak za konkretniju saradnju“, kaže Filipović, ističući da su austrijski partneri najviše zainteresovani za saradnju sa metalsko – prerađivačkim i drvoprerađivačkim preduzećima iz Republike Srpske.

Bijeljina.com