Ako putujete tokom dana, pravite češće pauze

06.08.2022.

Saobraćaj se na većini puteva u RS odvija nesmetano, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima preporučujemo putovanje u ranim jutarnjim ili večernjim časovima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana savjetujemo češće pauze.

Neophodan je maksimalan oprez pri vožnji, uz poštovanje saobraćajnih propisa i privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi.

U toku su  radovi na proširenju i rekonstrukciji vodovodnog sistema, zbog čega će biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu MI-111, dionica Krupac-granica RS (Bogatić). Planirano je da ovi radovi traju do 03.10.2022. godine.

U toku su radovi na rekonstrukciji magistralnog puta MI-115, dionica Konjević Polje-Milići, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirano je da radovi traju do 28.08.2022. godine.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta M-II 502 Stari Majdan-Banja Luka (Rudarska), izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, zbog čega savjetujemo vozače da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. (do 07.11.2022.).

Zbog radova na rehabilitaciji puta, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu MI-116, dionica granica RS (Bakračuša)-Nevesinje 1. Predviđeno je da radovi trajnu do 20.10.2022. godine, a vozače molimo da voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici regionalnog puta RII-1502 Prijedor 3-RS/FBiH (Stara Rijeka) za vrijeme prelaska radnih mašina preko navedenog puta, tokom eksploatacije rudnika Ljubija. (do 31.12.2022.)

Zbog deminiranja terena do 01.09.2022. dolaziće do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu MI-104,dionica Šamac 1-Grebnice, na lokalitetu Grebnice-Tišina od 08:00 do 14:00 časova. Povremene obustave saobraćaja izvodiće se u intervalima 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja.

Na magistralnom putu MI-108, dionica Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor, saobraćaj će se izvoditi uz izmijenjen režim vožnje. ( do 31.12.2022.)

Zbog izgradnje kružne raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na reg. putu RI-3105 Teslić 2-Teslić 3 -granica RS/FBiH (Podjezera). Predviđeno je da radovi traju do 16.08.2022. godine.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu R-459, dionica S.Ugljevik-Glavičice, u rejonu S. Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Napominjemo da se navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE Ugljevik.

Radi izvođenja deminerskih radova, dolazi do povremenih obustava saobraćaja na dionici regionalnog puta RI-3104 Polje-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci, grad Derventa, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, na način 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja. (do 23.12.2022.)

Na magistralnom putu MI 105, dionica Rudanka–Doboj 1, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, radi isključivanja i uključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru “Vc” od mosta Rudanka (uključujući most ) do tunela Putnikovo brdo 2. (do 31.12.2022.).

Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se na dionici mag. puta Foča-Goražde, u mjestu Filipovići (na samoj liniji razgraničenja), odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom.

Produženi su radovi na regionalnim putevima RI-2102, dionica Srbac-Gornja Vijaka1-Gornja Vijaka 2-Razboj, RI-3106 dionica Razboj-Tedin Han i RI-3105, dionica Tedin Han-Teslić zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja, pa vozače molimo da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. (Predviđeno je da radovi traju do 31.12.2022. godine).

Na regionalnom putu Bistrica-Podgrab, zbog aktiviranog klizišta,saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom. Napominjemo da su u toku radovi na sanaciji ovog klizišta.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog izvođenja radova na  regionalnom putu R-I 2109 (stara oznaka R-415), dionica Šipovo-granica RS/FBiH (Novo Selo),izmjenjen je režim vožnje i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj, u periodu od 07.10.2021. do 01.10.2022. godine, na stacionaži od 0+000 do 15+100 km.

Zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-I 2109 (stara oznaka R-415), dionica Jezero-Šipovo, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja. (Radovi su planirani do 25.11.2022.).

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina-Gornja Vijaka.

Na putnоm pravcu gr. FBiH/RS Stanić Rijeka-GP Brod (11.07.-11.08.2022.) kretaće se prevoz vangabaritnog tereta, pa vozače molimo da na navedenom putnom pravcu voze opreznije i poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Na GP Deleuša pojačana je frekvencija vozila u oba smjera. Na ostalim GP pojačana frekvencija vozila ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Napominjemo da je na graničnim prelazima situacija sa čekanjima na prelazak granice izuzetno promjenljiva. Vozače molimo za strpljenje.

Do 30. septembra otvoren je granični prelaz Krstac (putni pravac Gacko-Nikšić).

AMS RS